Szakfordítói tevékenység – Ki végezheti?

Fordítás Pontosan Fordítóiroda » Fordítóiroda blog » Szakfordítói tevékenység – Ki végezheti?
  • Szakfordítás - Ki végezheti?

A szakfordítói tevékenység játékszabályai még mindig elég zavarosak, már ami a hivatalos szakfordítókra és tolmácsokra vonatkozó jogszabályokat illeti.

Ki végezhet hivatalosan szakfordító és tolmács tevékenységet Magyarországon?

A 24/1986. (VI. 26.) MT rendelte szerint hivatalosan az végezhet szakfordítást és tolmácsolást, aki szakfordítói és tolmácsképesítéssel rendelkezik. A szakfordítónak és / vagy tolmácsnak a 7/1986. (VI. 26.) MM rendeletben meghatározott szakfordítói és tolmácsvégzettséggel kell rendelkeznie.

A helyzet mégsem egyértelmű, sőt inkább zavarosnak mondható.

Csak egy példát említenék: Előfordult hogy a szakfordítói és tolmács végzettséget igazoló diplomát nem fogadták el, mert az adott tolmács nem rendelkezett szakfordítói és tolmácsigazolvánnyal. Joggal gondolhatjuk, hogy ebben az esetben igényelni kell a megfelelő szakfordítói és tolmácsigazolványt. Ez azonban 2009. október 1-jétől nem lehetséges!

Korábban a szakfordítói és tolmácsigazolványt a jegyzőnél lehetett igényelni, azonban a jegyző 2009. október 1-je óta  már nem jogosult az igazolás kiállítására. Így aki 2009. október 1-je után szerzett egyetemen szakirányú posztgraduális képzésben szakfordítói és tolmácsdiplomát, vagy tette le a megfelelő szakmai vizsgát, már nem kaphatott ilyen igazolványt.

Mivel a kérdést nem szabályozták pontosan, a bizonytalanságból fakadóan sok esetben inkább a tolmács- és szakfordítói igazolvánnyal rendelkezőt választották a más hivatalos úton szerzett képesítéssel rendelkezőkkel szemben. Pedig a kormányhivatal.hu oldalán olvasható levél szerint még az is előfordult, hogy a jegyző maga minősítette az igénylőket tolmácsnak és szakfordítónak (például egy középfokú nyelvvizsga alapján). Amire minden bizonnyal nem terjedt ki a hatásköre…

A szakfordításról és a tolmácsolásról, valamint a Hiteles Fordítói és Hatósági Tolmács Kamaráról szóló törvényjavaslat 2005-ben született, azonban a kormány azóta sem tárgyalta meg a kérdést.

Patyi Gergely az MTI-nek adott interjújában (Változhatnak a jogi szakvizsgával és szakértőkkel kapcsolatos szabályok) említést tett a hivatalos fordítókra és tolmácsokra vonatkozó szabályok áttekintéséről is. A cikkben mindössze egyetlen mondatban említik ennek a tényét, de legalább már szándék merült fel, hogy végre rendezzék a mára már áttekinthetetlenné és tarthatatlanná vált helyzetet a fordító és szakfordító piacon. Reméljük a legjobbakat!

Egyéb szakfordítókra és tolmácsokra vonatkozó szabályokat a Magyar Fordítóirodák Egyesülete (MFE) oldalán találja meg összefoglalóan.