Német fordító teszt – Melyik német fordító a befutó?

 • német fordító teszt

Biztos Ön is kipróbált már egy-egy német fordítóprogramot. A fordítóprogramok egy gombnyomásra lefordítják a bemásolt szöveget, de mennyire jó az elkészült fordítás? Ön meg tudta a fordítás minőségét ítélni?

Ha németről magyarra fordítást kért a programtól, akkor minden bizonnyal azonnal el tudta dönteni, hogy a fordítás elérte-e a célját, azaz érthető-e Ön számára a fordítást.

Ha magyarról németre fordítást végzett a fordítóprogrammal és Ön nem vagy kezdő szinten beszéli a német nyelvet, akkor a német fordítás minőségét egész biztosan nem tudta megítélni.

A szövegfordítás komplex feladat, sokkal több minden szükséges hozzá, mint amit jelenleg egy online fordító kínál. A továbbiakban azt szeretném szemléltetni egy magyar nyelvű szöveg és három szövegfordító segítségével, hogy mennyire lehetséges egy szöveget gombnyomásra lefordítani.

Német fordító teszt – Melyik a legjobb német-magyar szövegfordító?

Az online fordítás gyors és adott esetben ingyenes is, míg a szakfordító munkája időt vesz igénybe és természetesen az elvégzett fordításnak díja is van. De vajon melyik használható jobban: az online fordítás vagy a hús-vér ember által készített fordítás, szakfordítás?

A felsorolt három fordítóprogrammal (szövegfordító) kapcsolatban a következő kérdésekre keressük a választ:

 1. Vajon melyik a legjobb német-magyar szövegfordító?
 2. Milyen minőségben fordítanak ezek a fordítóprogramok? Mennyire használható az elkészült fordítás?
 3. Helyettesíthetik-e a fordítóprogramok a szakfordítók munkáját?

A három fordítóprogram:

Legjobb német fordító – Teszt menete

A teszt során a kiválasztott magyar nyelvű szöveget fordítjuk le a három fordítóprogrammal. Ezt követően a német fordításokat a három fordítóprogrammal visszafordíttatjuk magyarra. A fordításokat szakfordítói szempontból is megvizsgáljuk.

Visszafordítás: Az online fordító által készített német fordítás visszafordítása magyarra.

A magyar nyelvű fordítandó szöveg

A szöveg kiválasztásánál szándékosan olyan szöveg mellett döntöttem, amely hosszú összetett mondatokat tartalmaz és amelyben átvitt értelemben használatos szókapcsolat is szerepel (kilóg a lóláb). Ezek ugyanis nem csak a szakfordítóknak okozhatnak némi fejtörését, hanem a fordítóprogramoknak is feladják a leckét.

“Az igazsághoz azonban hozzátartozik az is, hogy a németről magyarra fordítás esetén – mivel a magyar szakfordító anyanyelve a magyar – magasabb az elvárás mind stilisztikai, mind nyelvtani szempontból. A magyarról németre fordítás esetén ugyanis könnyebben “kilóg a lóláb”. A német nyelvet tökéletesen nem bíró, de a magyar (szakmai) nyelvet tökéletes uraló megrendelő könnyen kifogásolhatja akár a kisebb stilisztikai hibákat is.”

(Részlet a Fordítás németről-magyarra – Tényleg könnyebb? c. cikkünkből)

Német fordítás 1. – Google Fordító

Aber die Wahrheit ist auch, dass im Falle der deutschen Sprache Ungarisch-Übersetzung – wie der ungarische Übersetzer ungarischer Muttersprache – desto höher sind die Erwartungen sowohl stilistische und grammatische Sicht. Im Falle der ungarischen deutschen Übersetzung, weil “leichter aus dem Pferdefüße.” Die deutsche Sprache ist nicht perfekt, aber die ungarische (professionelle) Sprache beherrscht perfekt Kunde ist leicht zu kritisieren und sogar kleine stilistische Fehler.

Német fordítás érthetősége: Sajnos ez a német fordítás nem érthető. Elvesztek a tagmondatok közötti összefüggések. Ettől a ponttól kezdve szakfordítói szemszögből ez a fordítás értékelhetetlen és használhatatlan.

Néhány félrefordítás:

 • “im Falle der deutschen Sprache Ungarisch-Übersetzung” – a német nyelv esetében magyar fordítás (németről magyarra fordítás helyett)
 • “leichter aus der Pferdefüße” – könnyebb a lólábból (kilóg a lóláb helyett)
 • “die deutsche Sprache ist nicht perfekt” – a német nyelv nem tökéletes (a német nyelvet tökéletesen nem bíró helyett)
 • “(professionelle) Sprache” – tökéletes/profi nyelv (szakmai nyelv helyett)

A félrefordítás szintén olyan hibakategória, amely miatt a fordítás használhatatlanná válik, hiszen nem az áll a fordításban, ami az eredeti szövegben!

Nyelvtani hibák

A német fordítás rengeteg nyelvtani hibát tartalmaz. Ezek nagy része a hibás mondatszerkesztésből és a szavak egymás mellé pakolgatásából adódik.

Szemléltetésképpen íme a Google fordító által elkészített visszafordítás:

Visszafordítás 1. – Google Fordító

De az igazság az, hogy abban az esetben, német magyar fordítás – és a magyar fordító magyar anyanyelvű – a magasabb elvárásainak mind stilisztikai és nyelvtani szempontból. Abban az esetben, a magyarországi német fordítás, mert “könnyebben a ló lába.” A német nyelv nem tökéletes, de a magyar (szakmai) nyelv tökéletesen elsajátította ügyfél könnyű kritizálni, és még a kis stilisztikai hibákat.

Német fordítás 2. – Online Magyar Német Fordító

Aber die Wahrheit ist auch, dass im Falle der deutschen Sprache Ungarisch-Übersetzung – wie der ungarische Übersetzer ungarischer Muttersprache – desto höher sind die Erwartungen sowohl stilistische und grammatische Sicht. Im Falle der ungarischen deutschen Übersetzung einfacher, weil “aus die Hufe des Pferdes.” Die deutsche Sprache ist nicht perfekt, aber die ungarische (professionelle) Sprache beherrscht perfekt Kunde ist leicht zu kritisieren und sogar kleine stilistische Fehler.

Német fordítás érthetősége: Sajnos ez a német fordítás sem érthető, bár jobb, mint a Google Translate fordítása. Sajnos itt is elvesztek a tagmondatok közötti összefüggések. Ettől a ponttól kezdve szakfordítói szemszögből ez a fordítás értékelhetetlen és használhatatlan.

Néhány félrefordítás:

 • “im Falle der deutschen Sprache Ungarisch-Übersetzung” – a német nyelv esetében magyar fordítás (németről magyarra fordítás helyett)
 • “aus die Hufe des Pferdes” – a ló patájából (kilóg a lóláb helyett)
 • “die deutsche Sprache ist nicht perfekt” – a német nyelv nem tökéletes (a német nyelvet tökéletesen nem bíró helyett)
 • “(professionelle) Sprache” – tökéletes/profi nyelv (szakmai nyelv helyett)

A félrefordítás szintén olyan hibakategória, amely miatt a fordítás használhatatlanná válik, hiszen nem az áll a fordításban, ami az eredeti szövegben!

Nyelvtani hibák

A német fordítás rengeteg nyelvtani hibát tartalmaz. Ezek nagy része a hibás mondatszerkesztésből és a szavak egymás mellé pakolgatásából adódik.

Szemléltetésképpen íme a Online Magyar Német Fordító által elkészített visszafordítás:

Visszafordítás 2. – Online Magyar Német Fordító

De az igazság az, hogy abban az esetben, német magyar fordítás – és a magyar fordító magyar anyanyelvű – a magasabb elvárásainak mind stilisztikai és nyelvtani szempontból. Abban az esetben, a magyarországi német fordítás könnyebb, mert “a lovak patái.” A német nyelv nem tökéletes, de a magyar (szakmai) nyelv tökéletesen elsajátította ügyfél könnyű kritizálni, és még a kis stilisztikai hibákat.

Német fordítás 3. – webforditas.hu

Es gehört der Wahrheit jedoch es ist, dass vom Deutschen im Falle des Übersetzens zu Ungarisch – da der Ungar die ungarische akademische Spezialisierungsübersetzermuttersprache – höher die Erwartung die ganze Stilistik, alle aus einem grammatischen Gesichtspunkt ist. Der zerspaltete Huf steht leichter im Falle des Übersetzens zu Deutsch vom Ungarn hervor. Die Deutsche Sprache vollkommen nicht fortdauernd, aber die ungarische (berufliche) Sprache ein vollkommener herrschender Kunde kann die kleineren Stilistikfehler leicht sogar missbilligen.
Német fordítás érthetősége: Sajnos ez a német fordítás egyáltalán nem érthető, a három fordítás közül messze a leggyengébb. Sajnos itt teljesen elvesztek a tagmondatok közötti összefüggések és sajnos a szókapcsolatok és az egyes szavak is sok helyen hibásan szerepelnek. Ettől a ponttól kezdve szakfordítói szemszögből ez a fordítás teljesen értékelhetetlen és használhatatlan.

Néhány félrefordítás:

 • “vom Deutschen im Falle des Übersetzens zu Ungarisch” – németről esetében magyarhoz (németről magyarra fordítás helyett)
 • der Ungar die ungarische akademische Spezialisierungsübersetzermuttersprache – a magyar (ember) a magyar felsőfokú specializációfordítóanyanyelv – (a magyar fordító magyar anyanyelvű helyett)
 • “der zerspaltete Huf” – széthasadt pata (kilóg a lóláb helyett)
 • “die deutsche Sprache ist vollkommen nicht fortdauernd” – a német nyelv tökéletes nem állandón/tartósan  (a német nyelvet tökéletesen nem bíró helyett) (a vollkommen itt stilisztikailag helytelen)
 • “(berufliche) Sprache” – bár a beruflich szakmait jelent, sajnos itt stilisztikailag helytelenül szerepel (szakmai nyelv: Fachsprache)

A félrefordítás szintén olyan hibakategória, amely miatt a fordítás használhatatlanná válik, hiszen nem az áll a fordításban, ami az eredeti szövegben!

Nyelvtani hibák

Ez a német fordítás tartalmazza a legtöbb nyelvtani hibát. Ezek nagy része a hibás mondatszerkesztésből és a szavak egymás mellé pakolgatásából adódik.

Szemléltetésképpen íme a webforditas.hu által elkészített visszafordítás:

Visszafordítás 3. – webforditas.hu

Ez mindazonáltal hall az igazsághoz, ez van, az a németekből a fordítás esetében a magyarba – mert a magyar a magyar tudományos szakosodásfordító anyanyelve – magasabb az elvárás az egész stylistics, mindenki nyelvtani szempontból. A hasított pataöngyújtó a fordítás esetében kiáll a németbe Magyarország. A németek teljesen folytonosan, de a magyarok (szakértő) nyelv egy tökéletes uralkodó vevő ráadásul nem tudja helyteleníteni a kisebb stylisticseket könnyen téved.

A legjobb német fordító – Eredmény

Bár a vizsgálat nem bizonyító erejű, a vizsgált szöveg fordításával kapcsolatban ez a sorrend alakult ki a három szövegfordító között:

 1. Online Német Magyar Fordító
 2. Google Translate (Google Fordító)
 3. webforditas.hu

A legjobb német fordító – Tanulság

 • Szövegeket nem ajánlott mechanikusan fordítani (azaz online fordítóval): A szöveg mondatokból épül fel, a mondatok pedig szókapcsolatokból és szavakból. A szöveg lefordításához a szöveg megértésére van szükség. A fordítás soha nem a szavak szintjén történik, azaz nem a szavakat fordítjuk egyenként, hanem teljes szöveg értelmét.
 • A fordítóprogram sokszor nem tudja kiválasztani a megfelelő stílus réteghez tartozó szavakat sem.
 • Az online fordítóprogramok még mindig nem értik a humort, az átvitt értelmű szerkezeteket és összetett mondatoknál sok esetben nem tudják eldönteni, hogy mely tagmondat mely tagmondatra vonatkozik.
 • A szövegfordítók jelenleg nem alkalmasak szakfordításra. Sajnos sok esetben a megértést célzó nyers fordítás minőségét sem tudják biztosítani.
 • A német fordítóprogramokkal inkább rövid mondatokat, szavakat, szókapcsolatokat lehet eredményesebben lefordíttatni, mert itt nincs szövegkörnyezet (kontextus), amely nagyban befolyásolja a fordítás végeredményét.

A legjobb német fordító – A német szakfordító!

Az eredményekből is látszik, hogy – amennyiben használható szakfordítás a cél – a legjobb német fordító még mindig az ember, azaz a német szakfordító. Természetesen ez csak abban az esetben igaz, ha valóban tapasztalt és képzett szakfordítóról van szó.

 

Ha megbízható, valóban használható német fordítást szeretne, forduljon közvetlenül a német szakfordítóhoz:

 

Dr. Vargáné Nagy Szilvia
német szakfordító, irodavezető
Telefon: + 36 20 594 8887
E-mail: iroda@forditaspontosan.hu

Fordítás Pontosan – A szakfordító fordítóiroda