A szakfordító rendelkezik azzal az eszköztárral, amellyel a szakmailag helyes fordítást el tudja készíteni. De vajon mi szükséges ehhez? Mit kell tudnia a szakfordítónak ahhoz, hogy valóban jó és használható fordítást készítsen?

A jó szakfordító ismérve 1# – A jó szakfordító tudja, hogy mit vállal el

Az igazi szakfordító fel tudja mérni a szöveget: Meghatározza a szakterületet, a szöveg nehézségi fokát és el tudja dönteni, hogy képes-e az adott szöveg lefordítására.

Akinek nincs (elég) tapasztalata a szakfordítás területén, hogy nem tudja reálisan megítélni a szöveg nehézségét, így azt sem, hogy el tudja-e használható formában készíteni a fordítást.

A jó szakfordító ismérve 2# – A jó szakfordító a szöveg értelmét fordítja

Az igazi szakfordító a szöveg értelmét fordítja, nem pedig a szavakat igyekszik egyenként lefordítani. Ha csupán szavakat pakolunk egymás mellé, abból még nem lesz értelmes szöveg, esetünkben fordítás. Ehhez meg kell értenünk a teljes szöveg értelmét és üzenetét.

A jó szakfordító ismérve 3# – A jó szakfordító nem szótárban keresgéli a szavakat

A jó szakfordító párhuzamos szövegekkel dolgozik, és nem szótárban keresgéli a szavak jelentését.

A párhuzamos szövegek használata azt jelenti, hogy a szakfordító olyan eredeti magyar és német / angol stb. nyelvű szövegeket használ, amelyek ugyanarról a szakterületről és témáról szólnak. Két példa párhuzamos szövegekre:

  • Magyar Polgári Törvénykönyv (Ptk.) – Német Polgári Törvénykönyv (BGB)
  • Magyar számviteli törvény (Szvt.) – Német Kereskedelmi Törvénykönyv 3. könyve (Drittes Buch Handelsgesetzbuch)

Azaz nem “fejből, hasra ütéssel” fordít a szakfordító, hanem eredeti, élő szövegeket olvas, kidolgozza az adott szakterület szókincsét (azaz szakszavait = terminológia) és nyelvi sajátosságait (pl. jogi nyelvezet).

A szótárban nincs benne “minden szó”. A szótárak tartalma sokszor elavult, sőt sokszor hibákat is tartalmaznak. Sok szótár még példamondatokat, utalásokat sem tartalmaz arra vonatkozóan, hogy melyik szót milyen helyzetben (kontextusban) lehet egyáltalán használni.

A “nem szakfordító” nem ismeri a párhuzamos szövegekkel történő fordítás technikáját. Nem tudja azt sem, hogy mi a magyar számviteli törvény idegen nyelvi megfelelője. Ezek nem hétköznapi dolgok, nyilván csak az foglalkozik a törvények olvasásával, aki dolgozik is velük!

A jó szakfordító ismérve 4# – A jó szakmailag helyes és érthető fordítás készít

A szakfordító a fordítást úgy fogalmazza meg, hogy az szakmailag helyes és érthető legyen.

Én úgy gondolom, hogy a biztos nyelvtudás alapfeltétele a fordításnak. Szakfordítói körökben magától értetődő, hogy enélkül nincs is értelme egy fordításnak hozzáfogni.

A fordítás megrendelője azonban sokszor nem tudja megítélni, hogy az adott szöveg érthető, használható-e németül / angolul stb., hisz ő maga sem bír megfelelő nyelvtudással, különben nem készíttetne fordítást.

Sajnos a nyelvi nehézségek, nyelvtani hiányosságok, stb. már eleve lehetetlenné teszik, hogy valaki komolyan elmélyüljön egy adott szakterület idegen nyelven történő tanulmányozásában. Azaz nem lesz képes a finom különbségeket érzékelni és a helyes terminológiát sem fogja tudni kidolgozni.
Talán meglepődik, talán nem, de a használható szakfordításnak egyáltalán nem feltétele az anyanyelvi szintű tudás. A használható szakfordítás feltétele, hogy az szakmailag helyes legyen, azaz a célközönség megértse.


Nagy Szilvia

irodavezető, szakfordító

Telefon: +36 20 594 8887

E-mail: iroda@forditaspontosan.hu

Kérjen árajánlatot, hogy le ne maradjon a legjobb fordítási árról!

 Fordítás Pontosan –  A szakfordító fordítóiroda