Adatkezelő: Nagy Szilvia (Fordítás Pontosan Fordítóiroda)

Az adatkezelés során betartjuk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.) rendelkezéseit.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.
Adatkezelés célja: hírlevél küldése
Adatfeldolgozó: Mailchimp.com, The Rocket Science Group, US, Atlanta
Adatkezelés időtartama: az érintett leiratkozásáig

Az adatokat csak az adatkezelő és az adatfeldolgozó ismerheti meg.
Az érintett jogait és a jogorvoslati lehetőségeit az Infotv. 14.§-23.§ tartalmazzák.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-94890/2016.