Fordítás németről magyarra – Tényleg könnyebb?

A válasz igen és nem egyidejűleg…

1. Fordítás németről magyarra – Amikor könnyebb

Abban az esetben, ha a német fordítónak, szakfordítónak a magyar az anyanyelve, a német nyelv pedig az idegen nyelv, akkor a németről magyarra fordítás könnyebb, mint a magyarról németre történő fordítás.

2. Fordítás németről magyarra – Amikor nehezebb

Az igazsághoz azonban hozzátartozik az is, hogy a németről magyarra fordítás esetén – mivel a magyar szakfordító anyanyelve a magyar – magasabb az elvárás mind stilisztikai, mind nyelvtani szempontból. A magyarról németre fordítás esetén ugyanis “könnyebben kilóg a lóláb”. A német nyelvet tökéletesen nem bíró, de a magyar (szakmai) nyelvet tökéletes uraló megrendelő könnyen kifogásolhatja akár a kisebb stilisztikai hibákat is (Stilisztikai hibák javítása: lektorálás).

Miért könnyebb a fordítás németről magyarra?

Gondolom, nem lepődik meg, ha mégis azt állítom, hogy a németről magyarra fordítás könnyebb, mint a magyarról németre fordítás. Most nézzük meg részleteiben, hogy mi is ennek az oka:

A magyar nyelv mint anyanyelv használata

Az anyanyelvünket mindig nagyobb biztonsággal használjuk. Ami pedig a legfontosabb: automatikusan! Vagyis a magyar anyanyelvű ember nyelvhasználata jelentős mértékben automatizált, nem gondolkodik a magyar nyelvtanon, szókapcsolatokon, beszédhelyzeteken, miközben beszél. Vagyis a nyelv jelentős részét nem tudatosan használja.

Ez persze nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem tudatos, hogy hogyan beszélünk vagy írunk. A nyelvhasználat közben sokszor tudatos döntéseket hozunk: Például döntünk a stílusról aszerint, hogy kinek írunk. A hivatalos levél mindig másként szól, mint egy baráti e-mail. A tanult elemeket, mint megszólítás, üdvözlés, stb. “bevetjük”, de a levél többi részén nem kell gondolkodnunk, csak egyszerűen leírjuk a gondolatainkat.

A német nyelv mint idegen nyelv használata

Ezzel szemben a német nyelv mint idegen nyelv tanult nyelv. Az idegen nyelv elsajátítása során megtanuljuk az adott nyelv nyelvtanát, szókincsét, nyelvhasználati szituációkat, kulturális különbségeket. Vagyis a német nyelvet ebben az esetben tudatosan használjuk.

Ha tanult angolul, németül vagy más nyelven, akkor biztos tudja, hogy mit jelent, hogy az idegen nyelvet tudatosan használjuk: Gondolkodunk, hogy vajon helyesen ragoztuk-e az igét, jó-e a szórend, keressük a megfelelő szót vagy igyekszünk felidézni, hogy az adott szituációban mit is szoktak mondani a németek.

Sok gyakorlással, főleg ha valaki külföldön (megfelelő idegen nyelvi környezetben) sajátítja el a német nyelvet, a német nyelv használatát is nagy mértékben lehet automatizálni. Ennek eredményeként a német nyelv használata gyorsabbá és gördülékenyebbé válik.

Szintén hozzájárul a német nyelv biztosabb, pontosabb használatához, ha sokat olvasunk, tanulmányozunk német szövegeket. Ha lehet, a legkülönfélébb témákban, hogy a szókincs, a szókapcsolatok és szituációs elemek minél nagyobb mennyiségben kerüljenek be a nyelvhasználatunkba (megértés és használat szintjén is).

A fentiekből látszik, hogy egy idegen nyelv elsajátítása, például a németé, jelentős idő- és energiaráfordítást igényel. Az anyanyelvünk esetében a nyelv részét jelentős részét egyszerűen felcsipegetjük, a nyelvtan, szavak, stb. egyszerűen ránk ragadnak.

Fordítás németről magyarra – Mit kell tudnia ehhez a szakfordítónak?

A német szöveg magyarra fordításához a szakfordítónak receptíven kell jól használnia a német nyelvet. A receptív azt jelenti, hogy a szakfordító problémamentesen megérti a német szöveget.

Ehhez ismernie kell a német nyelv sajátosságait, mint a szókincs, stb. A németről magyarra fordításnál annyi a könnyebbség, persze ha a szöveg megértése nem jelent gondot, hogy magyarul sokkal gyorsabban tudunk megfelelő színvonalon fogalmazni. Sokszor “ráérzünk” az adott szóra, tartalomra, mert már olvastuk, hallottuk valahol. Mivel a magyar az anyanyelvünk, így sokkal nagyobb az esélye annak, hogy valamivel már találkoztunk az életünk folyamán: Folyamatosan magyar nyelvű emberek vesznek körül, magyar nyelven beszélünk, olvasunk (szakfordítóknál alapértelmezett esetben a lehető legtöbbet!) és még sorolhatnánk.

Hogyan válassza ki a megfelelő német szakfordítót?

Ha megfelelő minőségű német fordítást szeretne, akkor igenis fontos, hogy ki végzi el a német fordítást. Minél jobban illeszkedik a szakfordító tudása és tapasztalata a lefordítandó szöveghez, annál jobb minőségű fordítás születik.

Ha azt szeretné, hogy ezen a kérdésen inkább mi törjük a fejünket, Ön pedig megkapja a megfelelő színvonalú német nyelvű fordítását, keresse meg fordítóirodánkat:

Dr. Vargáné Nagy Szilvia

irodavezető, német szakfordító

Telefonszám: +36 20 594 8887

E-mail: iroda@forditaspontosan.hu

Tájékozódjon fordítási, szakfordítási szolgáltatásainkról:

Német fordítás »