Használható jogi fordítás – Mert sajnos nem minden fordítás használható!

Sokan úgy gondolják, hogy a jogi fordítást (jogi szakfordítást) bárki elvégezheti, aki “tud” egy nyelvet. Figyelmen kívül hagyják vagy egyszerűen nem tudják felmérni, megítélni, hogy a fordításra felkért személy milyen nyelvtudással bír és hogy képes-e egyáltalán az adott jogi szöveget megérteni, majd megfelelően lefordítani.

Mi az a használhatatlan jogi fordítás?

Nagyon őszintén és röviden fogalmazva:

Használhatatlan jogi fordítás = Ablakon kidobott pénz

De most nézzük meg szakfordítói szemmel is:

Vajon hányan tudnák tökéletesen elkészíteni a képen látható csodálatosan szép és minden bizonnyal finom tortát? 

Mi szükséges ahhoz, hogy valaki elkészíthesse ezt a tortát?

Cukrásznak kell lennünk? Esetleg mestercukrásznak? Vagy kitartással is meg lehet szerezni a képességet, ügyességet, hogy ilyen tortát készítsünk?

Szerintem mindhárom kérdésre válaszolhatunk igennel. Az ügyes cukrász és a cukrászmester (aki szakmájának mestere) biztos könnyen elkészítené. Ez a szakmájuk, tudják hogyan kezdjenek a sütihez, tudják, hogyan varázsolják ízben és formában egyaránt tökéletesre.

És persze meg is lehet tanulni ennek a tortának az elkészítését. Jó magam is sokat sütök-főzök, valódi szenvedéllyel és lelkesedéssel (LovelyVeg). Nem mondom, hogy cukrászmester vagyok, de 20 év sütési tapasztalattal a hátam mögött bizony elég ügyesen készítek tortákat és más süteményeket is.

A jogi fordítások, jogi szakfordítások sok mindenben hasonlítanak a tortakészítéshez. Egy kivétellel: A jogi fordításokat sajnos nem lehet megkóstolni, így ha valaki nem tud németül, angolul stb., nem tudja el dönteni, hogy ízlik-e neki a fordítás…

Ahhoz, hogy a fordítás végül valóban használható legyen, több feltételnek kell egyidejűleg teljesülnie. Ha fordítást rendel, a következő két pontra érdemes odafigyelnie, ha valóban értelmes fordítást szeretne a végén kapni:

Hogyan rendeljen használható jogi fordítást?

1. Titok: A jogi fordítást a megfelelő szakfordítóval végeztesse el.

2. Titok: Határozza meg a fordítás célját és ennek megfelelően rendelje meg a jogi fordítást.

Használható jogi fordítás 1. titka: A szakfordító kiválasztása

Nagyon fontos, hogy a szakfordítást képesített, tapasztalt szakfordító készítse el, aki jártas az adott szakterületen. Azaz egy megfelelő jogi fordító (jogi szakfordító).

A megfelelő jogi fordító ismérvei:

1# A hozzáértő jogi fordító fel tudja mérni a szöveget: Meghatározza a szakterületet, a szöveg nehézségi fokát és el tudja dönteni, hogy képes-e az adott jogi szöveg lefordítására. A nem megfelelő fordító veszélye pont abban rejlik, hogy nem tudja reálisan megítélni a szöveg nehézségét, így azt sem, hogy el tudja-e használható formában készíteni a fordítást.

2# Az hozzáértő jogi szakfordító a szöveg értelmét fordítja, a nem megfelelő fordító pedig a szavakat igyekszik egyenként lefordítani. Ha csupán szavakat pakolunk egymás mellé, abból még nem lesz értelmes szöveg. Ehhez meg kell értenünk a teljes szöveg értelmét és üzenetét. Értelmes fordítás csak úgy születhet, ha a fordító érti az eredeti szöveget. Ön minden szöveget egyformán mélyen megért? Az orvosi, mindenféle műszaki, jogi szöveget egyaránt?

Ki képes egy szakmai szöveg megértésére, majd lefordítására?

1. Az adott szakterület szakembere, aki pl. jogász, építész, orvos, mérnök, stb., aki megfelelő nyelvtudással is rendelkezik.

2. A megfelelő nyelvtudással bíró szakfordító, aki önszorgalomból és kitartó munkával bedolgozza magát az adott szakterületre: az igazi szakfordító.

Visszatérve a tökéletes tortára: Hiába tudom a csodálatos torta hozzávalóit, ha nem tudom, hogyan kell elkészíteni. Sőt, sokszor a recept leírása is kevés ahhoz, hogy tökélesre sikeredjen a torta. A tökéletes tortához tudnunk kell még olyan apró titkokat és trükköket, amelyekhez kizárólag gyakorlás és tapasztalat révén juthatunk!

3# A hozzáértő jogi szakfordító párhuzamos szövegekkel dolgozik, a nem megfelelő fordító a szótárban keresgéli a szavak jelentését. A párhuzamos szövegek használata azt jelenti, hogy a szakfordító olyan eredeti magyar és német / angol / stb. nyelvű szövegeket használ, amelyek ugyanarról a szakterületről és témáról szólnak. Két példa párhuzamos szövegekre:

  • Magyar Polgári Törvénykönyv (Ptk.) – Német Polgári Törvénykönyv (BGB)
  • Magyar számviteli törvény (Szvt.) – Német Kereskedelmi Törvénykönyv 3. könyve (Drittes Buch Handelsgesetzbuch)

Azaz nem “fejből, hasra ütéssel” fordít a szakfordító, hanem eredeti, élő szövegeket olvas, kidolgozza az adott szakterület szókincsét (azaz szakszavait = terminológia) és nyelvi sajátosságait (pl. jogi nyelvezet).

A szótárban nincs benne “minden szó”. A szótárak tartalma sokszor elavult, sőt sokszor hibákat is tartalmaznak. Sok szótár még példamondatokat, utalásokat sem tartalmaz arra vonatkozóan, hogy melyik szót milyen helyzetben (kontextusban) lehet egyáltalán használni.

A nem megfelelő fordító nem ismeri a párhuzamos szövegekkel történő fordítás technikáját. Nem tudja azt sem, hogy mi a magyar számviteli törvény német / angol stb. megfelelője. Ezek nem hétköznapi dolgok, nyilván csak az foglalkozik a törvények olvasásával, aki dolgozik is velük!

A jogi szakfordító a fordítást úgy fogalmazza meg, hogy az szakmailag helyes és érthető legyen.

Úgy gondolom, hogy a biztos nyelvtudás alapfeltétele a fordításnak. Szakfordítói körökben magától értetődő, hogy enélkül nincs is értelme egy fordításnak hozzáfogni.

A fordítás megrendelője azonban sokszor nem tudja megítélni, hogy az adott szöveg érthető, használható-e az adott idegen nyelven, hisz ő maga sem bír megfelelő nyelvtudással, különben nem készíttetne fordítást.

Sajnos a nyelvi nehézségek, nyelvtani hiányosságok, stb. már eleve lehetetlenné teszik, hogy valaki komolyan elmélyüljön egy adott szakterület idegen nyelven történő tanulmányozásában. Azaz nem lesz képes a finom különbségeket érzékelni és a helyes terminológiát sem fogja tudni kidolgozni.

Talán meglepődik, talán nem, de a használható jogi fordításnak egyáltalán nem feltétele az anyanyelvi szintű tudás. A használható jogi fordítás feltétele, hogy az szakmailag helyes legyen, azaz a  célközönség megértse.

A fordításokat, szakfordításokat természetesen különböző színvonalon lehet elkészíteni, erről szól a következő pont:

Használható jogi fordítás 2. titka – A fordítás célja

“Mi a fordítás célja?” – Ha már kért tőlünk árajánlatot, biztos hallotta ezt a kérdést. A jogi fordítás célja határozza meg ugyanis, hogy milyen fajta fordításra van szükség.

Az egyszeri felhasználásra szánt, megértést célzó fordításnak vagy a presztízs értékű céges bemutatkozó anyagnak más a fordítási munkafolyamata, más a minősége és persze más az ára is.

Ezért ha jogi fordítást (vagy más fordítást) rendel, mindig adja meg, hogy milyen célra szeretné azt felhasználni:

  1. Ki a célközönség, azaz ki fogja elolvasni a fordítást?
  2. Mi a felhasználás célja?

Használható jogi fordítás

Ne feledje: Használhatatlan jogi fordítás = Ablakon kidobott pénz

Ha használható jogi fordítást szeretne…

Miben tudunk Önnek segíteni?

  1. Tőlünk garantáltan használható jogi fordítást kap!
  2. A lehető legjobb jogi szakfordítót választjuk a fordításra.

Miért jó ez Önnek?

Hogy csak annyit fizessen, amennyit feltétlenül szükséges és hogy a végén valóban azt kapja, amire számított!


Dr. Vargáné Nagy Szilvia

irodavezető, szakfordító

Telefon: +36 20 594 8887

E-mail: iroda@forditaspontosan.hu

Kérjen árajánlatot, hogy le ne maradjon a legjobb fordítási árról!

 Fordítás Pontosan –  A szakfordító fordítóiroda