A szakfordítói, fordítói tevékenység szakképesítéshez kötött tevékenység.

Ez azt jelenti, hogy egyéni vállalkozó (önálló vállalkozó) csak akkor végezhet fordítói, szakfordítói tevékenységet és állíthat ki számlát fordításról, szakfordításról (743001), ha fordítói vagy szakfordító képesítéssel rendelkezik.

Ez alól csak azok a fordítók képeznek kivételt, akik 2009. október 1-je előtt fordítói, szakfordítói vagy tolmácsigazolványt kaptak. Aki 2009. október 1-je után kíván egyéni vállalkozóként szakfordítást végezni, annak vagy szakfordítói végzettséget kell szereznie vagy le kell tennie egy önálló szakfordítói vizsgát.

Fordítóirodánk műfordítással nem foglalkozik. A műfordításra más szabályok vonatkoznak. Ami biztos, hogy fordítóirodánk szakfordítással kizárólag szakfordítókat bíz meg.

Összefoglalva az végezhet egyéni vállalkozóként fordítást, szakfordítást,

  1. akinek szerepel a végzettségében vagy képesítésében a “szakfordító” szó: például “műszaki szakfordító”, “gazdasági és társadalomtudományi szakfordító”,
  2. aki rendelkezik fordító / szakfordító igazolvánnyal (2009. október 1-ig lehetett ilyet kapni).
  3. aki mesterképzésben (MA) okleveles fordító képesítést szerzett.

A szakfordítás szakmai kódja az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékében (ÖVTJ’18)

7430 Fordítás, tolmácsolás TEÁOR alatti szakmakódok:
743001 Szakfordítás (fordítás)
743002 Nyelvi lektorálás
743003 Tolmácsolás
743004 Jeltolmácsolás

Szakfordítói, fordítói tevékenység – Ki nem végezheti?

A fentiekből következik, hogy aki nem rendelkezik fordítói / szakfordítói igazolvánnyal vagy fordítói, szakfordítói képesítéssel vagy nincs szakfordítói vizsgája, az nem végezhet önállóan (egyéni vállalkozóként) fordítást, szakfordítást.

Nem jogosult önálló szakfordítói, fordítói tevékenység végzésére:

  • aki nyelvszakos bölcsész képesítéssel rendelkezik (német szakos bölcsész stb.)
  • aki nyelvszakos tanár képesítéssel rendelkezik (német nyelvtanár, angol nyelvtanár stb.)
  • aki csak nyelvi alapképzést (BA) végzett (viszont jogosult, ha elvégzi a fordító mesterképzést)
  • aki idegenvezető képesítéssel rendelkezik
  • aki csak egy adott nyelvvizsgával rendelkezik
  • aki nyelvi asszisztens, nyelvi mediátorképesítéssel rendelkezik (ezeknek a képzéseknek semmi közük a szakfordításhoz, a tanrendjük nem tartalmaz szakfordítást)
  • aki egyéb nyelvvel kapcsolatos, de nem szakfordítói végzettséggel rendelkezik.

Fordítás fordítói, szakfordítói képesítés nélkül?

A fentiek természetesen nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy valakit fordítóként alkalmazzanak munkaviszonyban egy olyan fordítóirodánál vagy cégnél, ahol legalább egy ember rendelkezik szakfordító képesítéssel. Ebben az esetben az adott cég vállal felelősséget a szakfordító képesítéssel nem rendelkező személy munkájáért.