Vajon melyik a nehezebb? A fordítás magyarról németre vagy a fordítás németről magyarra?

Melyik irányú fordítás a nehezebb: A magyar-német fordítás vagy az német-magyar fordítás?

Abban az esetben, ha a fordítónak, szakfordítónak a magyar az anyanyelve, a német nyelv pedig az idegen nyelv, akkor valóban nehezebb a magyar-német fordítás.

Miért nehezebb a magyar-német fordítás?

A magyar nyelv mint anyanyelv használata

Az anyanyelvünket mindig nagyobb biztonsággal használjuk. Ami pedig a legfontosabb: automatikusan! Vagyis a magyar anyanyelvű ember nyelvhasználata jelentős mértékben automatizált, nem gondolkodik a magyar nyelvtanon, szókapcsolatokon, beszédhelyzeteken, miközben beszél. Vagyis a nyelv jelentős részét nem tudatosan használja.

Ez persze nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem tudatos, hogy hogyan beszélünk vagy írunk. A nyelvhasználat közben sokszor tudatos döntéseket hozunk: Például döntünk a stílusról aszerint, hogy kinek írunk. A hivatalos levél mindig másként szól, mint egy baráti e-mail. A tanult elemeket, mint megszólítás, üdvözlés, stb. “bevetjük”, de a levél többi részén nem kell gondolkodnunk, csak egyszerűen leírjuk a gondolatainkat.

A német nyelv mint idegen nyelv használata

Ezzel szemben a német nyelv mint idegen nyelv tanult nyelv. Az idegen nyelv elsajátítása során megtanuljuk az adott nyelv nyelvtanát, szókincsét, nyelvhasználati szituációkat, kulturális különbségeket. Vagyis a német nyelvet ebben az esetben tudatosan használjuk.

Ha tanult angolul, németül, franciául vagy más nyelven, akkor biztos tudja, hogy mit jelent, hogy az idegen nyelvet tudatosan használjuk: Gondolkodunk, hogy vajon helyesen ragoztuk-e az igét, jó-e a szórend, keressük a megfelelő szót vagy igyekszünk felidézni, hogy az adott szituációban mit is szoktak mondani a németek.

Sok gyakorlással, főleg ha valaki külföldön (megfelelő idegen nyelvi környezetben) sajátítja el a német nyelvet, a német nyelv használatát is nagy mértékben lehet automatizálni. Ennek eredményeként a német nyelv használata gyorsabbá és gördülékenyebbé válik.

Szintén hozzájárul a német nyelv biztosabb, pontosabb használatához, ha sokat olvasunk, tanulmányozunk német szövegeket. Ha lehet, a legkülönfélébb témákban, hogy a szókincs, a szókapcsolatok és szituációs elemek minél nagyobb mennyiségben kerüljenek be a nyelvhasználatunkba (megértés és használat szintjén is).

A fentiekből látszik, hogy egy idegen nyelv elsajátítása, például a németé, jelentős idő- és energiaráfordítást igényel. Az anyanyelvünk esetében a nyelv részét jelentős részét egyszerűen felcsipegetjük, a nyelvtan, szavak, stb. egyszerűen ránk ragadnak.

Magyar-német fordítás – Mit kell tudnia ehhez a szakfordítónak?

A német szakfordítónak produktívan is kiválóan kell használnia a német nyelvet. A produktív nyelvhasználat azt jelenti, hogy nem csak olvasnia kell tudnia jól az adott nyelven (németül), hanem írnia (fordító, szakfordító), beszélnie (tolmács) is.

Ehhez elengedhetetlen a német nyelvtan, szókincs, szókapcsolatok, nyelvi szituációk, a kulturális különbségek ismerete . Ehhez jön még, hogy  a német szakfordítónak a szakterületén is megfelelő tudással kell rendelkeznie magyarul és németül is.

A német szövegek, szakszövegek tanulmányozása nélkül szinte lehetetlen, hogy a magyar szöveget a német szakfordító helyesen le tudja fordítani. A német szakkifejezéseket, fordulatokat ugyanis nem tudjuk kitalálni, nem tudunk “ráérezni”, ha korábban még soha nem találkoztunk velük.

Magyar-német fordítás – Mit kell tudnia ehhez a szakfordítónak?

A német szöveg magyarra fordításához a német szakfordítónak receptíven kell jól használnia a német nyelvet. A receptív azt jelenti, hogy a szakfordító problémamentesen megérti a német szöveget.

Ehhez ismernie kell a német nyelv sajátosságait, mint a szókincs, stb. A német-magyar fordításnál annyi a könnyebbség, persze ha a szöveg megértése nem jelent gondot, hogy magyarul sokkal gyorsabban tudunk megfelelő színvonalon fogalmazni. Sokszor “ráérzünk” az adott szóra, tartalomra, mert már olvastuk, hallottuk valahol. Mivel a magyar az anyanyelvünk, így sokkal nagyobb az esélye annak, hogy valamivel már találkoztunk az életünk folyamán: Folyamatosan magyar nyelvű emberek vesznek körül, magyar nyelven beszélünk, olvasunk és még sorolhatnánk. A magyar nyelv helyes és színvonalas használatának természetesen az is a feltétele, hogy magyarul is sokat olvasson a szakfordító. Minél több szövegtípust ismer, annál jobban ráérez a fordítandó német szöveg stílusára is, amelyet aztán megfelelő formában magyarra tud fordítani.

Összegzés

Összességében tehát látszik, hogy a magyar-német fordítás összességében nehezebb, mint a magyar-német fordítás. Persze ha egy német szakfordító például csak szerződések fordítására specializálódik, akkor egy idő után nagyon biztosan fogja a magyar szerződéseket németre fordítani. Ez azért lehetséges, mert teljesítette az összes feltételt ezzel kapcsolatban (lásd fent).

A szerződések viszont csak egy pici szelete a jognak, nem beszélve arról, hogy milyen sok szakterület létezik. Vajon mennyi idő szükséges ahhoz, hogy egy szakfordító több nagy szakterületet (gazdaság, jog, orvostudomány, számvitel, informatika, műszaki szakterület, stb.) is kiváló minőségben fordítson? Elvárható ez egyáltalán? A jogászok, ügyvédek is csupán a jog bizonyos területére szakosodnak…

Hogyan válassza ki a megfelelő német szakfordítót?

Ha megfelelő minőségű német fordítást szeretne, akkor igenis fontos, hogy ki végzi el a fordítást. Minél jobban illeszkedik német  szakfordító tudása és tapasztalata a lefordítandó szöveghez, annál jobb minőségű fordítás születik.

Dr. Vargáné Nagy Szilvia

irodavezető, szakfordító

Telefonszám: +36 20 594 8887

E-mail: iroda@forditaspontosan.hu