Vajon melyik a nehezebb? A fordítás magyarról olaszra vagy a fordítás olaszról magyarra?

Melyik irányú fordítás a nehezebb: A magyar-olasz fordítás vagy az olasz-magyar fordítás?

Abban az esetben, ha a fordítónak, szakfordítónak a magyar az anyanyelve, az olasz nyelv pedig az idegen nyelv, akkor valóban nehezebb a magyar-olasz fordítás.

Miért nehezebb a magyar-olasz fordítás?

A magyar nyelv mint anyanyelv használata

Az anyanyelvünket mindig nagyobb biztonsággal használjuk. Ami pedig a legfontosabb: automatikusan! Vagyis a magyar anyanyelvű ember nyelvhasználata jelentős mértékben automatizált, nem gondolkodik a magyar nyelvtanon, szókapcsolatokon, beszédhelyzeteken, miközben beszél. Vagyis a nyelv jelentős részét nem tudatosan használja.

Ez persze nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem tudatos, hogy hogyan beszélünk vagy írunk. A nyelvhasználat közben sokszor tudatos döntéseket hozunk: Például döntünk a stílusról aszerint, hogy kinek írunk. A hivatalos levél mindig másként szól, mint egy baráti e-mail. A tanult elemeket, mint megszólítás, üdvözlés, stb. “bevetjük”, de a levél többi részén nem kell gondolkodnunk, csak egyszerűen leírjuk a gondolatainkat.

Az olasz nyelv mint idegen nyelv használata

Ezzel szemben az olasz nyelv mint idegen nyelv tanult nyelv. Az idegen nyelv elsajátítása során megtanuljuk az adott nyelv nyelvtanát, szókincsét, nyelvhasználati szituációkat, kulturális különbségeket. Vagyis az olasz nyelvet ebben az esetben tudatosan használjuk.

Ha tanult angolul, németül, franciául, olaszul vagy más nyelven, akkor biztos tudja, hogy mit jelent, hogy az idegen nyelvet tudatosan használjuk: Gondolkodunk, hogy vajon helyesen ragoztuk-e az igét, jó-e a szórend, keressük a megfelelő szót vagy igyekszünk felidézni, hogy az adott szituációban mit is szoktak mondani az olaszok.

Sok gyakorlással, főleg ha valaki külföldön (megfelelő idegen nyelvi környezetben) sajátítja el az olasz nyelvet, az olasz nyelv használatát is nagy mértékben lehet automatizálni. Ennek eredményeként az olasz nyelv használata gyorsabbá és gördülékenyebbé válik.

Szintén hozzájárul az olasz nyelv biztosabb, pontosabb használatához, ha sokat olvasunk, tanulmányozunk olasz szövegeket. Ha lehet, a legkülönfélébb témákban, hogy a szókincs, a szókapcsolatok és szituációs elemek minél nagyobb mennyiségben kerüljenek be a nyelvhasználatunkba (megértés és használat szintjén is).

A fentiekből látszik, hogy egy idegen nyelv elsajátítása, például az olaszé, jelentős idő- és energiaráfordítást igényel. Az anyanyelvünk esetében a nyelv részét jelentős részét egyszerűen felcsipegetjük, a nyelvtan, szavak, stb. egyszerűen ránk ragadnak.

Magyar-olasz fordítás – Mit kell tudnia ehhez a szakfordítónak?

Az olasz szakfordítónak produktívan is kiválóan kell használnia az olasz nyelvet. A produktív nyelvhasználat azt jelenti, hogy nem csak olvasnia kell tudnia jól az adott nyelven (olaszul), hanem írnia (fordító, szakfordító), beszélnie (tolmács) is.

Ehhez elengedhetetlen az olasz nyelvtan, szókincs, szókapcsolatok, nyelvi szituációk, a kulturális különbségek ismerete . Ehhez jön még, hogy az olasz szakfordítónak a szakterületén is megfelelő tudással kell rendelkeznie magyarul és olaszul is.

Az olasz szövegek, szakszövegek tanulmányozása nélkül szinte lehetetlen, hogy a magyar szöveget az olasz szakfordító helyesen le tudja fordítani. Az olasz szakkifejezéseket, fordulatokat ugyanis nem tudjuk kitalálni, nem tudunk “ráérezni”, ha korábban még soha nem találkoztunk velük.

Magyar-olasz fordítás – Mit kell tudnia ehhez a szakfordítónak?

Az olasz szöveg magyarra fordításához az olasz szakfordítónak receptíven kell jól használnia az olasz nyelvet. A receptív azt jelenti, hogy a szakfordító problémamentesen megérti az olasz szöveget.

Ehhez ismernie kell az olasz nyelv sajátosságait, mint a szókincs, stb. Az olasz-magyar fordításnál annyi a könnyebbség, persze ha a szöveg megértése nem jelent gondot, hogy magyarul sokkal gyorsabban tudunk megfelelő színvonalon fogalmazni. Sokszor “ráérzünk” az adott szóra, tartalomra, mert már olvastuk, hallottuk valahol. Mivel a magyar az anyanyelvünk, így sokkal nagyobb az esélye annak, hogy valamivel már találkoztunk az életünk folyamán: Folyamatosan magyar nyelvű emberek vesznek körül, magyar nyelven beszélünk, olvasunk és még sorolhatnánk.

A magyar nyelv helyes és színvonalas használatának természetesen az is a feltétele, hogy magyarul is sokat olvasson a szakfordító. Minél több szövegtípust ismer, annál jobban ráérez a fordítandó olasz szöveg stílusára is, amelyet aztán megfelelő formában magyarra tud fordítani.

Összegzés

Összességében tehát látszik, hogy a magyar-olasz fordítás összességében nehezebb, mint a magyar-olasz fordítás. Persze ha egy olasz szakfordító például csak szerződések fordítására specializálódik, akkor egy idő után nagyon biztosan fogja a magyar szerződéseket olaszra fordítani. Ez azért lehetséges, mert teljesítette az összes feltételt ezzel kapcsolatban (lásd fent).

A szerződések viszont csak egy pici szelete a jognak, nem beszélve arról, hogy milyen sok szakterület létezik. Vajon mennyi idő szükséges ahhoz, hogy egy szakfordító több nagy szakterületet (gazdaság, jog, orvostudomány, számvitel, informatika, műszaki szakterület, stb.) is kiváló minőségben fordítson? Elvárható ez egyáltalán? A jogászok, ügyvédek is csupán a jog bizonyos területére szakosodnak…

Hogyan válassza ki a megfelelő olasz szakfordítót?

Ha megfelelő minőségű olasz fordítást szeretne, akkor igenis fontos, hogy ki végzi el a fordítást. Minél jobban illeszkedik az olasz szakfordító tudása és tapasztalata a lefordítandó szöveghez, annál jobb minőségű fordítás születik.

Dr. Vargáné Nagy Szilvia

irodavezető, szakfordító

Telefonszám: +36 20 594 8887

E-mail: iroda@forditaspontosan.hu