korrektúra

Bizonyos helyzetekben szükség lehet az elkészült szöveg vagy fordítás, szakfordítás ellenőrzésére. A fordításokat két módon ellenőrizhetjük: Korrektúra vagy lektorálás segítségével. Az alábbiakból is látni fogja, hogy a lektorálás jóval átfogóbb – és így idő- és munkaigényesebb tevékenység is, mint a korrektúra.

Korrektúra vs. lektorálás – Mi a különbség?

A korrektúra és a lektorálás két különböző tevékenységet jelent:

 1. Korrektúra = Ellenőrzés és javítás nyelvi szempontból
 2. Lektorálás = Teljes körű tartalmi, stilisztikai és nyelvi ellenőrzés

Korrektúra = Ellenőrzés és javítás nyelvi szempontból

A korrektúrát a korrektor végzi, aki – például magyar nyelvű szöveg esetén – jártas a magyar nyelvben: ismeri és helyesen alkalmazza a magyar helyesírási szabályokat. A korrektor nagyon alapos és szemfüles, azonnal kiszúrja “a nem odaillő dolgokat és helytelenségeket”. A korrektort tulajdonképpen a szövegek, írások nyelvi ellenőre, a korrektor gondoskodik arról, hogy az adott szöveg, írás nyelvileg tökéletes formában kerüljön az olvasók elé, azaz ne hemzsegjen az oda nem illő helyesírási, gépelési és más hibáktól.

Tehát ha nem bírja a kritikát, kerülje el messze a korrektorokat, mert egész biztos találnak hibát az írásában. Ha viszont a színvonalat tartja fontosabbnak, akkor érdemes egy igazán jó korrektort megbíznia írásának (adott esetben fordításának) javításával.

Lektorálás = Teljes körű tartalmi, stilisztikai és nyelvi ellenőrzés

A lektor összeveti a forrásnyelvi (fordítandó) szöveget és a célnyelvi (lefordított) szöveget, a célnyelvi szöveget tartalmilag, stilisztikailag és nyelvileg javítja. Ha szeretne még több hasznos információt kapni a lektorálásról, olvasson tovább itt: Lektorálás »

Korrektúra – Röviden összefoglalva

Most pedig nézzük meg, mi is történik a korrektúra során!

A korrektor az elkészült szöveget – fordítás esetén a célnyelvi (lefordított) szöveget – ellenőrzi és javítja a következő szempontok alapján:

 • Nyelvtan (pl.: egyeztetési hibák: felesleges vagy hibás ragok, toldalékok)
 • Helyesírás
 • Elütések, gépelési hibák (hibás betű, betűkihagyás, felcserélés)
 • Egységes terminológia
 • Központozás (írásjelek, zárójelek, idézőjelek, indexszámok használata)

Korrektúra – Milyen esetben lehet szüksége nyelvi ellenőrzésre?

Ha az Ön anyanyelve magyar, és az Ön által készített magyar nyelvű fordítást vagy magyar nyelven írt szöveget szakmai, tartalmi és stilisztikai szempontból nem kell ellenőrizni, de szeretné, ha valaki átnézné az Ön magyar nyelvű fordítását, magyar nyelven írt levelét vagy egyéb szövegét, és hogy azt nyelvi szempontból javítsa (ld. fentebb: Korrektúra).

Korrektúra – Milyen írások, szövegek korrektúráját vállalja fordítóirodánk?

 1. Magyar nyelvű fordítások korrektúráját: Amennyiben a fordítást kizárólag csak nyelvi szempontból kell ellenőrizni (ld. fentebb: Korrektúra – Röviden összefoglalva). Minden más esetben lektorálás szolgáltatásunkat javasoljuk.
 2. Magyar nyelven írt anyagok korrektúráját: magyar nyelvű könyvek, brosúrák, szórólapok, újságcikkek és egyéb írások nyelvi javítását.

Korrektúra árak

 • Magyar nyelvű korrektúra ára: egyedi árajánlat szerint
 • Idegen nyelvű korrektúra* ára: fordítóirodánk nem vállal idegen nyelvű korrektúrát

*idegen nyelvű korrektúra = pl. német, angol stb. nyelvű fordítás korrektúrája


Fordítás Pontosan – A szakfordító fordítóiroda

Elérhetőség, kapcsolat >>